Enrads företrädesemission fulltecknad

Företrädesemissionen i Enrad AB (publ) är fulltecknad. Det innebär att bolaget tillförs 5,9 MSEK före emissionskostnader.

– Vi är oerhört stolta och glada över att såväl nya som befintliga aktieägare har engagerat sig i emissionen. Det här ger oss resurser att genomföra vår fortsatta expansion, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Teckningsperioden avslutades 12 oktober. Emissionen tecknades till 100 procent, 62 procent med stöd av företrädesrätt och till 38 procent utan stöd av företrädesrätt. Antalet aktier i Bolaget ökar genom nyemissionen med 1 737 867 aktier till 6 951 467aktier och aktiekapitalet ökar med 868 933 SEK till 3 475 733 SEK. Emissionskostnader uppgår till cirka 0,5 MSEK.

Betald tecknad aktie (BTA) kommer att ersättas av nyemitterade aktier så snart företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske i början av november 2018.

InWest Corporate Finance är finansiell projektledare vid genomförandet av emissionen och legal rådgivare är Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2018.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar