• news.cision.com/
  • Enrad/
  • Göteborgs Stad satsar på miljön med Enrad AB och Energiförbättring Väst AB

Göteborgs Stad satsar på miljön med Enrad AB och Energiförbättring Väst AB

Report this content

Enrad AB har idag mottagit en skriftlig order från Energiförbättring Väst AB. Ordervärdet uppgår till runt 900 000 SEK. Ordern gäller en komplett kyl- & värmeanläggning ifrån Enrad AB med värmepumpar, supportmoduler samt Enrads styr & regler.

”Mycket glädjande att vi får hjälpa till med Göteborgs Stads satsning på miljön. F-gaserna som traditionellt används i kyl- & värme-anläggningar fasas just nu ut i en mycket snabb takt. Därför är det rätt att investera i naturliga köldmedium som är framtidsäkra och miljövänliga i kombination med smart styr & regler för energibesparing.” säger VD Andreas Bäckäng.

Göteborgs Stad bygger om Alelyckans vattenverk och satsar på en geoenergianläggning för kyla och värme. Enrad ska leverera en kyl-/värmeanläggning med sina standard modulaggregat och supportmoduler. Energiförbättring Väst AB är totalentreprenör för hela projektet som även omfattar 24st borrhål. Naturligt köldmedium som Enrad arbetar med är framtiden när branschen nu håller på att ställa om enligt EU-regler.

För ytterligare information 

Andreas Bäckäng
VD, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Denna information är sådan information som Enrad är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars, 2018.  

Kort om Enrad 

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.

Prenumerera

Dokument & länkar