Kommentar från Enrad AB gällande Naturvårdsverkets avslag på SKVP:s ansökan om undantag från f-gasförordningen

Nu står det klart att Svenska kyl- och värmepumpföreningen får avslag på sin ansökan om undantag från f-gasförordningen. Naturvårdsverket menar att SKVP:s ansökan saknar tillräcklig grund. Med anledning av det vill Enrad AB (publ) kommentera beslutet.

– Från vår sida tycker vi att det är ett korrekt beslut. Branschen har haft flera år på sig att ställa om och ska vi nå miljömålen är det nödvändigt att f-gaserna fasas ut. Tekniken för f-gasfria energilösningar finns redan, det är Enrad ett bevis på. Samtidigt är det givetvis viktigt att marknaden kan tillfredsställa konsumenternas behov av värmepumpar och då räcker det inte med att mindre aktörer som vi har tekniken på plats. Nu måste verkligen branschen sätta fart på den tekniska utvecklingen så att vi inte får brist på värmepumpar, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

SKVP skickade i början av februari 2018 in en ansökan om undantag från EU:s f-gasförordning. Förordningen har klubbats igenom för att fasa ut de miljöfarliga f-gaser som används i många kyl- och värmepumpar. Från SKVP:s sida ansåg man att branschen inte haft möjlighet ställa om i linje med förordningen och ansökte därför om ett undantag.

I SKVP:s ansökan påpekade man att många miljövänliga köldmedier är brandfarliga och menade att det ställer till problem då byggreglerna ännu inte hunnit uppdaterats och anpassats. SKVP lyfte även fram de galopperande priserna på f-gaser och det faktum att värmepumpar varit ett eftersatt område när det gäller teknisk utveckling eftersom det är en mindre marknad än kyla och luftkonditionering. Vidare menade SKVP i sin ansökan att miljövänliga köldmedier kräver i stort sett helt nya konstruktioner vilket försvårar en omställning.

Naturvårdsverket å sin sida pekar på miljömålen och menar att prisökningen av f-gaser driver den tekniska utvecklingen åt rätt håll. Vidare påpekar Naturvårdsverket att SKVP:s ansökan inte bara inbegriper Sverige utan alla EU:s medlemsstater och att inga andra ansökningar om undantag för värmepumpar har kommit in.

– På SKVP:s webbsida kan man läsa Svensk Kylnorm som ger en tydlig och bra bild över tekniska krav- och säkerhetsanvisningar för brännbara köldmedier. Våra kyl- och värmepumpssystem följer alla regler och säkerhetskrav som finns. Naturliga köldmedier som kolväten har använts under lång tid, till exempel i villavärmepumpar, kylar och frysar, och är inget nytt på marknaden. De är brännbara och kräver därför olika säkerhetslösningar beroende på placering, men det innebär inte att man måste göra helt nya konstruktioner, säger Andreas Bäckäng och fortsätter:

– Prisökningen är en följd av omställningen och det är upp till alla aktörer att följa marknaden på bästa sätt utifrån det regelverket och de miljömål som finns. Jag tycker att Naturvårdsverkets beslut är ett steg i rätt riktning som förhoppningsvis gör att Sverige kan fortsätta ligga långt fram när det gäller miljövänliga energilösningar.

Läs mer om Naturvårdsverkets avslag på SKVP:s webbsida.
Läs mer om f-gasförordningen här.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar