Storägare i Enrad avser teckna sin andel av teckningsoptionerna

Report this content

Enrad AB:s (”Enrad” eller ”Bolaget”) största aktieägare, Weland Stål AB (”Aktieägaren”), meddelar att de kommer att utnyttja samtliga av sina teckningsoptioner i samband med det andra steget i Enrads företrädesemission. Aktieägaren innehar cirka 75,8 procent av Enrads utstående teckningsoptioner.

– Vi är väldigt tacksamma för att Enrads huvudägare, Weland Stål AB, tror på affärsidén och tekniken och stöttar oss finansiellt. Det här ger oss viktiga resurser för vår fortsatta tillväxtresa. Vi hoppas även att övriga innehavare av teckningsoptioner ser samma potential och utnyttjar sina optioner säger, Jakob Granström, styrelseordförande i Enrad.

Utnyttjandekursen för teckningsoptionerna kommer fastställas och kommuniceras måndag 24 augusti, efter marknadsplatsens stängning. En (1) teckningsoption berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Enrad under perioden 24 augusti – 7 september 2020.
 
Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020.

För ytterligare information
Jakob Granström, styrelseordförande, Enrad AB
Telefon: 070-542 44 77
E-post: mr.jakobgranstrom@gmail.com

Om Enrad AB (publ)
Enrad är en av Sveriges ledande utvecklare av kyl- och värmeanläggningar som drivs av naturliga köldmedier. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer produkterna från sin anläggning i Borås.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

 

Prenumerera

Dokument & länkar