Ytterligare order från ABK – 2 Mkr i ordervärde

Enrad AB (publ) har mottagit ytterligare en samlingsorder från företagets norska grossist och samarbetspartner, ABK. Det är den andra ordern på kort tid och den största ordern från ABK hittills. Enrad har i nuläget nära halva 2018 års beräknade omsättning i ordrar med leverans för Q1 2019.

– Det här är resultatet av ett långsiktigt och strategiskt samarbete med ABK. Tillsammans med den senaste samlingsordern har vi nu 3,5 Mkr i ordrar med leverans för Q1 2019. Det är nära hälften av de 8 Mkr i omsättning som är beräknade för 2018. Detta känns otroligt bra och visar hur stort intresset från marknaden är. Med tanke på den respons vi nu får i Norge ser jag goda chanser att få densamma i Sverige med det arbete som är gjort, säger Andreas Bäckäng, vd för Enrad.

Samlingsordern gäller ett antal av ABK:s projekt där komfortkyla behövs. Nytt i projekten är installationen av Enrads frikylningsmodul som är en ny produkt i sortimentet.

– Detta är första ordern där vår frikylningsmodul kommer att användas vilket känns väldigt spännande och roligt, säger Andreas Bäckäng.

Samtidigt som allt fler upptäcker fördelarna med f-gasfria energilösningar så är miljöfrågan högt uppe på dagordningen i världspolitiken.

– Klimatmötet i Katowice är precis avklarat och vi på Enrad konstaterar fortsatt att mer måste göras och det snabbt. Att välja naturliga köldmedier är en av de mest effektiva sätten att sänka den globala uppvärmningen enligt forskning från klimatorganisationen Drawdown. Kan vi få fler företag att välja f-gasfritt så har vi kommit långt, säger Andreas Bäckäng.

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018.

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Taggar:

Om oss

Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter. Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.

Prenumerera

Dokument & länkar