Entellas VD Tony Selin tecknar 3 000 aktier á 5,50 kr i den pågående emissionen

Report this content

I Entellas pågående spridningsemission, som tecknas fram till den 11 april, har Bolagets VD och styrelseledamot Tony Selin valt att teckna sig för 3 000 aktier á 5,50 kr. Vidare har VD samtidigt skrivit på ett lock up-avtal på 12 månader. Tony Selin äger sedan tidigare 228 732 stycken aktier i Entella IT AB, även dessa omfattas av lock up-avtalet.

För mer information, kontakta Bolaget på:
Ir@entella.com  

Om Entella IT AB
Entella är ett IT-konsultbolag med över 30 års erfarenhet inom digital utveckling. Bolagets affärsidé är att leverera kundunika IT-lösningar som skapar mervärde och ökar affärsnyttan för kunderna.
www.entella.com

Dokument & länkar