Rättelse gjord i informationsmemorandum

En rättelse har gjorts i Entellas informationsmemorandum till den pågående emissionen med teckningsperiod från den 20 mars till och med den 11 april 2018. Rättelsen avser ledningens aktieinnehav i Bolaget som förändrats på grund av den omvända split (10:1) som genomfördes i januari tidigare i år. Inga ägarförhållanden har ändrats. Uppdaterat informationsmemorandum ligger på Bolagets och AktieTorgets webbplatser.

För mer information, kontakta Bolaget på:
Ir@entella.com  

Om Entella IT AB
Entella är ett IT-konsultbolag med över 30 års erfarenhet inom digital utveckling. Bolagets affärsidé är att leverera kundunika IT-lösningar som skapar mervärde och ökar affärsnyttan för kunderna.
www.entella.com

Om oss

Entellas affärsidé är att leverera kundanpassade digitala lösningar med högsta värde för kunden, samt erbjuda specialistkompetens och IT-lösningar med engagerade konsulter som ökar kundernas affärsnytta. www.entella.se

Dokument & länkar