Etablering av irländsk handelskammare i Sverige för att skapa ett starkare handelsförhållande mellan Irland och Sverige

Report this content

I ljuset av Brexit meddelar idag irländska handelskammaren sin etablering i Sverige för att främja ett starkare handelsförhållande mellan länderna och inom det lokala näringslivet i Sverige. Etableringen stöttas av Enterprise Ireland, den statliga organisationen som ansvarar för tillväxten av irländska företag på världsmarknaden.

"Med stöd av Enterprise Ireland har irländska företag, i synnerhet inom bygg-, ingenjörs- och IT-branschen, en stark och växande närvaro i Sverige. Den nyligen etablerade irländska handelskammaren i Sverige kommer att spela en betydande roll för att främja bättre handelsmöjligheter mellan Irland och Sverige. Detta särskilt med bakgrund av Brexit som utgör en utmaning för båda länderna" säger John Roche, Nordenchef på Enterprise Ireland.

I samband med offentliggörandet anordnar idag irländska handelskammaren i Sverige, i samarbete med Enterprise Ireland, Irlands ambassad i Sverige och Bord Bia, ett seminarium som belyser handels- och affärsmässiga konsekvenser i Sverige och Europa efter Brexit, vid World Trade Center i Stockholm. Detta med stöd av Business Sweden och Advokatfirman Vinge. Närvarar gör, bland andra, Irlands vice premiärminister och handels- och utrikesminister Simon Coveney, Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde och Anne Lanigan, chef för Enterprise Irelands Brexit-enhet.

"Oavsett det slutliga resultatet av Brexit står det klart att fler förändringar kommer att ske. Utvecklingen visar det ständiga behovet att vara förberedd på det oväntade, att vara välinformerad och att minimera riskerna genom att bygga nya affärsrelationer. Den irländska handelskammaren i Sverige vill skapa en plattform för sina medlemmar att lära, utbyta kunskap och därmed utveckla starkare handelsförbindelser mellan våra länder. Det här seminariet är ett bra exempel på detta", säger Charles Jameson, hedersordförande, irländska handelskammaren i Sverige.

”Business Sweden välkomnar etableringen av irländska handelskammaren i Sverige, och idag ser jag fram emot att diskutera möjligheterna vi ser för internationella bolag som vill investera i den nya europeiska arenan efter 2020”, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Handelskammaren består idag av en grupp yrkesverksamma personer från svenska och irländska bolag som Spotify, Ericsson, Tieto och Kingspan, som alla är engagerade i att möta de nya förutsättningarna och behoven som Brexit innebär.

Läs mer på: https://a-post-brexit-eu.confetti.events/

För ytterligare information, vänligen kontakta: John Roche, Nordenchef Enterprise Ireland,
telefon: 076 109 05 93, e-post: John.Roche@Enterprise-Ireland.com

Om Enterprise Ireland
Enterprise Ireland är en statlig organisation som ansvarar för utveckling och tillväxt av irländska företag på världsmarknaden. Enterprise Ireland samarbetar med irländska företag för att hjälpa dem att starta sina verksamheter, växa, innovera och vinna exportförsäljning på globala marknader. På detta sätt stöder Enterprise Ireland hållbar ekonomisk tillväxt, regional utveckling och trygg sysselsättning. Målet är att förenkla och förbättra inköpsprocessen för internationella kunder och bygga framgångsrika, långsiktiga affärsrelationer mellan internationella företag och irländska leverantörer. Enterprise Ireland har 30 kontor runtom i världen med Nordenkontoret beläget i Stockholm. För mer information, se https://www.enterprise-ireland.com/en/

Dokument & länkar