Irländska mjukvaruföretaget Zutec Holding noteras på Nasdaq First North

Report this content

Enterprise Ireland, den statliga organisationen som ansvarar för tillväxten av irländska företag på världsmarknaden, välkomnar idag Zutec Holding (”Zutec”) som det första irländska företaget någonsin att göra entré på svenska Nasdaq First North. Zutec genomförde inför noteringen en nyemission på
50 MSEK. Priset per aktie fastställdes till 24 SEK, motsvarande ett totalt marknadsvärde för samtliga aktier i Zutec efter noteringen om 170 MSEK.

"Särskilt inom bygg-, ingenjörs- och elektronikbranschen har irländska företag en stark och växande närvaro i Sverige med stöd av Enterprise Ireland. Sverige är inte bara en stark exportmarknad för irländska företag, utan är numer även en beprövad kapitalkälla. Zutecs notering på Nasdaq First North banar väg för fler irländska teknikföretag att överväga detta alternativ ", säger John Roche, Nordenchef på Enterprise Ireland.

Zutec, som stöttas av Enterprise Ireland, utvecklar molnbaserade mjukvarulösningar för företag inom byggbranschen. Bland företagets kunder återfinns några av världens största byggbolag, och Zutecs produkter har använts i över 300 projekt på tre kontinenter, inklusive ikoniska byggnader som Wembley Stadium och The Shard i London, Cleveland Clinic och Zayed University i Förenade Arabemiraten, samt till den nya hamnen och flygplatsen i Doha, Qatar.

”Vi valde en notering på Nasdaq First North eftersom det är en marknad för snabbväxande teknikföretag med en samling tekniskt kunniga privata och institutionella investerare som fokuserar på företag som Zutec. Vi är nu redo att förflytta vårt fokus från att vara ett utvecklingsdrivet företag till att rikta in oss mer på försäljnings- och marknadsexpansion. Injektionen av tillväxt- och rörelsekapital hjälper oss därmed att nå målet att bli ledande inom vårt verksamhetsområde”, säger Brendan O'Riordan,
vd på Zutec.

I samband med Zutecs notering hölls under torsdagsmorgonen en ceremoni hos Nasdaq i Stockholm. Närvarade gjorde Dympna Hayes, Irlands ambassadör i Sverige och Josepha Madigan, Irlands kulturminister. "Dagens notering är en mycket viktig milstolpe för Zutec eftersom den finansierar nästa steg i bolagets tillväxt. Irländska företag har byggt upp ett starkt rykte internationellt för sin innovation, flexibilitet och tillförlitliga konkurrensfördelar” säger Josepha Madigan.

”Vi välkomnar Zutec till Nasdaq First North. Allt fler utländska bolag och rådgivare visar intresse för en notering i Sverige och Zutec är ytterligare ett exempel på ett innovativt teknikbolag som använder Nasdaq First North som plattform för sin fortsatta tillväxt. Det här är en stor dag även för Nasdaq och vi ser fram emot att stötta Zutecs tillväxtresa under många år framöver”, säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef på Nasdaq.

För ytterligare information, vänligen kontakta: John Roche, Nordenchef på Enterprise Ireland, telefon: 070 81 99 155, e-post: John.Roche@Enterprise-Ireland.com

Om Enterprise Ireland
Enterprise Ireland är en statlig organisation som ansvarar för utveckling och tillväxt av irländska företag på världsmarknaden. Enterprise Ireland samarbetar med irländska företag för att hjälpa dem att starta sina verksamheter, växa, innovera och vinna exportförsäljning på globala marknader. På detta sätt stöder Enterprise Ireland hållbar ekonomisk tillväxt, regional utveckling och trygg sysselsättning. Målet är att förenkla och förbättra inköpsprocessen för internationella kunder och bygga framgångsrika, långsiktiga affärsrelationer mellan internationella företag och irländska leverantörer. Enterprise Ireland har 30 kontor runtom i världen med Nordenkontoret beläget i Stockholm. För mer information, se https://www.enterprise-ireland.com/en/

Om Zutec Holding

Zutec utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster främst med inriktning mot företag inom bygg- och fastighetssektorn. Bolagets produkter hjälper kunder att öka sin produktivitet och kostnadseffektivitet. Zutec erbjuder lösningar inom projektledning, samarbetsverktyg för data- och dokumenthantering, databerikade 3D-modeller (Building Information Modelling – BIM), defekthantering, projektöverlämning och drift och underhåll av byggnader. Bolagets huvudsakliga produkt är dess plattform, vilken kan beskrivas som en molnbaserad databas. Till plattformen kan flera av Bolagets moduler kopplas för att utöka funktionaliteten efter kundens behov. Bland Bolagets kunder finns några av världens största byggföretag, som har använt Zutecs lösningar på många olika projekt. Typiska projekt som lämpar sig väl för Bolagets produkter är bland annat flygplatser, hamnar, sjukhus, universitet och stora kommersiella byggnadsprojekt. Stora prestigeprojekt där Zutecs plattform använts inkluderar Wembley Stadium, the Shard och Doha Airport. För mer information, se https://www.zutec.com

Media

Media

Dokument & länkar