Företagskulturen nyckel till framgångsrik nearshoring av IT-tjänster

Report this content

Det nordiska e-handelsföretaget Boozt förvärvade i somras ett litauiskt techbolag, med över 30 medarbetare. Förvärvet var inte bara en del av jakten på kompetens i Skandinavien, utan en naturlig följd av Boozts företagskultur efter tio års nearshoring av IT-tjänster. Boozts medgrundare och teknikchef, Jesper Bröndum, framhåller företagskulturens roll i framgångsrik nearshoring. Delvis ger han IT-medarbetare från Litauen erkännande för Boozts långsiktiga framgång.  

Ursprungligen etablerat som ett visionärt e-handelsföretag för över 13 år sedan, har Boozt mött ett flertal utmaningar på vägen. I slutet av 2010, när e-handeln skiftade från en försäljningskanal till en högaktuell och till och med primär kanal för många företag, förlorade Boozt en betydande mängd kunder. Många bestämde sig för att utveckla sin e-handel på egen hand i stället för med en partner. 

– Vi var nära att lägga ned Boozt, berättar Jesper Bröndum, men lyckligtvis fick vi en bra idé. Istället för att sourca e-handelstjänster valde vi att bygga och äga vår egen ehandelsplattform. Boozt behövde dock en partner för att förverkliga sin idé.

Från offshoring till nearshoring

– Vi arbetade med offshoring av IT-tjänster från Indien och Vietnam innan vi bytte affärsmodell. Offshoring fungerade inte väl för ansvarsområden och förståelse för våra kunders behov. Det var svårt att arbeta när offshoreleverantören sov och tvärtom.

Ett slumpmässigt möte med en skicklig utvecklare från Litauen för tio år sedan öppnade däremot ett nytt kapitel för Boozt. Det ledde till en långsiktig IT-nearshoring från det litauiska företaget Estina, som genom ett strategiskt förvärv tidigare i år har blivit en del av Boozt under namnet Boozt Technology Baltics.

– Det visade sig att skandinaver och litauer delar ett gemensamt synsätt - vi fokuserar på att uppnå mål, och ha ägandeskap samt ta ansvar över det vi gör. Vi gav dem förtroendet att ansvara över några av våra huvudfunktioner från första dagen, säger Bröndum.

Idag utgör litauiska medarbetare den tredje största nationaliteten efter svenskar och danskar i Boozts 1000 man starka organisation. Bland sina anställda har företaget 35 nationaliteter på fem verksamhetsorter i fyra länder. Den kulturella mixen medför enligt Jesper Bröndum inga hinder för att organisera teamen effektivt på grund av den unika interna företagskulturen på Boozt.

– Min bedömning är att samarbetet har fungerat så väl på grund av att båda sidor har tjänat på det. Vi var en perfect match när det gäller kultur och ambitioner, och det är troligtvis hemligheten bakom ett bra sourcing partnerskap. Det var en perfect date!

Den interna företagskulturens betydelse

– Centralt i vår företagskultur är care-why inställningen. Det handlar inte endast om att veta utan även om att bry sig. Att vara nyfiken på varför saker och ting är som de är, att välja att agera, och gå den extra milen för kunden, företaget och varandra. Kulturen stöds av vårt företags tre värdeord, tillit, frihet och ansvar.

Det är en väl utformad företagskultur, som förespråkar ansvarstagande bland medarbetarna för ömsesidiga organisatoriska prestationer. Ändå skapar det tillräckligt med utrymme att främja varje anställds individualitet trots fysiskt avstånd, kulturella eller andra skillnader.

– Jag tror inte på mikromanagement. Vi litar på våra anställda. Det skapar en positiv miljö som stöder personlig och professionell tillväxt. Vi ger våra anställda frihet, vilket skapar en kultur som uppmuntrar initiativ och innovativa tankesätt. Med frihet följer ansvar, vilket ger våra anställda drivkraften att nå de bästa resultaten, avslutar Jesper Bröndum.

Enterprise Lithuania är en fristående byrå som sorterar under den litauiska regeringen. Byrån är en stark tillskyndare av Litauens som ett alternativ och komplement till nearshoring runt Östersjön.

– Litauen har utvecklats till ett regionalt centrum för IT-tjänster och service av hög kvalitet, säger Daina Klepone, VD Enterprise Lithuania. Litauen är det näst största fintechnavet i Europa med ett antal licensierade företag. Boozt förvärv av Estina är en bra illustration av långsiktigt engagemang och samarbete, vilket skapar ömsesidig nytta.

Under det senaste decenniet har uppdragen i Litauen för globala teknikföretag som letar efter mjukvaruteknik, AI-drivna lösningar, produktutveckling eller regelefterlevnad (AML) vuxit kraftigt.

För mer information vänligen kontakta 

Elma Sabanovic, Coast Communications för Enterprise Lithuania 
T : +46 723184949
E : elma.sabanovic@coast.se

Vaida CepkieneAdverum för Enterprise Lithuania 
T: +370 615 67 110 
E: vaida@adverum.lt  
info@enterpriselithuania.com 

Enterprise Lithuania, är en självständig enhet som sorterar under den litauiska regeringens departement för ekonomi och innovation. Byrån har som uppgift att främja entreprenörskap, stödja affärsutveckling och främja export. Teamet på Enterprise Lithuania är en pålitlig rådgivare och assistent för start, tillväxt och export av nationella företag med fokus på små och medelstora företag.
www.enterpriselithuania.com 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Enterprise Lithuania är en fristående byrå som sorterar under den litauiska regeringen. Byrån är en stark tillskyndare av Litauens som ett alternativ och komplement till nearshoring runt Östersjön. I denna intervju beskriver en representant för e-handelsföretaget Boozt sina positiva erfarenheter av IT samarbete med ett litauiskt företag.
Twittra det här

Citat

Litauen har utvecklats till ett regionalt centrum för IT- tjänster och service av hög kvalitet
Daina Klepone, VD Enterprise Lithuania