MarcoNet: Nästa generation infrastruktur för marginalkrav och säkerheter

Envirio presenterar stolt MarcoNet, en modern blockkedjebaserad infrastruktur som gör att investerare, banker och CCPer kan hantera marginalkrav och överföra säkerheter i realtid.

Krav på säkerheter vid finansiella transaktioner har ökat med införandet av European Market Infrastructure Regulation (EMIR), vilket gör marknaden säkrare men har en kostnad i form av försämrad avkastning och ökad administration. Detta bedöms minska avkastningen på en pension med 3,7% vilket gör att pensionsstiftelser i Europa har ett tillfälligt undantag. Kostnaden är en realitet för andra institutionella investerare som inte har något undantag.

”EMIR är viktig men kostnaden är hög, vilket Europeiska kommissionen har belyst. Exempelvis beräknas kostnaden bara för svenska pensionärer till 2 miljarder kronor per år på grund av motpartssäkring av finansiella transaktioner via CCP. MarcoNet adresserar problemet samt erbjuder en modern och effektiv infrastruktur på post-trade sidan. Många av dagens system är över 30 år gamla så det är hög tid.” säger Björn Svensson, VD för Envirio AB. Björn har en bakgrund inom post-trade från bland annat Euroclear och EuroCCP.

MarcoNet syftar till att minska kostnaden genom att radikalt effektivisera processen för marginalkrav och säkerheter, minska nödvändig kassareserv och göra det enklare att ställa värdepapper som säkerhet. Enligt branschföreträdare kan processen effektiviseras 50% kortsiktigt och 85% långsiktigt.

MarcoNet har valts ut av Vinnova och stöds inom ramen för Digital säkerhet och tillförlitlighet. Tillämpningen bygger på moderna lösningar med blockkedjeteknik, öppen källkod, öppet API och användarvänlig App-teknik.

Krav på säkerheter vid finansiella transaktioner har ökat med införandet av European Market Infrastructure Regulation (EMIR), vilket gör marknaden säkrare men har en kostnad i form av försämrad avkastning och ökad administration. Detta bedöms minska avkastningen på en pension med 3,7% vilket gör att pensionsstiftelser i Europa har ett tillfälligt undantag. Kostnaden är en realitet för andra institutionella investerare som inte har något undantag.

”EMIR är viktig men kostnaden är hög, vilket Europeiska kommissionen har belyst. Exempelvis beräknas kostnaden bara för svenska pensionärer till 2 miljarder kronor per år på grund av motpartssäkring av finansiella transaktioner via CCP. MarcoNet adresserar problemet samt erbjuder en modern och effektiv infrastruktur på post-trade sidan. Många av dagens system är över 30 år gamla så det är hög tid.” säger Björn Svensson, VD för Envirio AB. Björn har en bakgrund inom post-trade från bland annat Euroclear och EuroCCP.

MarcoNet syftar till att minska kostnaden genom att radikalt effektivisera processen för marginalkrav och säkerheter, minska nödvändig kassareserv och göra det enklare att ställa värdepapper som säkerhet. Enligt branschföreträdare kan processen effektiviseras 50% kortsiktigt och 85% långsiktigt.

MarcoNet har valts ut av Vinnova och stöds inom ramen för Digital säkerhet och tillförlitlighet. Tillämpningen bygger på moderna lösningar med blockkedjeteknik, öppen källkod, öppet API och användarvänlig App-teknik.

Envirio Consulting AB
Stockholm, Sweden

Phone: +46 8 203310
Email: info@envirio.co

Om Envirio

Envirio Consulting AB är ett Stockholmsbaserat FinTech-bolag som driver digitalisering och processinnovation, primärt inom post-trade-området och praktiskt tillämpar blockkedjeteknik. Envirio nyttjar öppen källkod som React, Hyperledger Fabric, Kubernetes, OpenAPI och Linux för att säkerställa en transparent, brett använd och väl underhållen grund.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media