Delårsrapport januari – juni 2019

Report this content

Väsentliga händelser under perioden:

  • Nettoomsättning för perioden uppgår till, 7 407 tkr (13 878 tkr)
  • Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgår till, 4 745 tkr (5 879 tkr)
  • Resultat före skatt för perioden uppgick till – 1 592 tkr (3 468 tkr) 
  • Resultat före skatt för andra kvartalet uppgår till, - 523 tkr (1 043 tkr) 
  • Eget kapital 30/6 2019 uppgick till 20 592 tkr (18 835 tkr)
  • Likvida medel, 30/6 2019, 10 019 tkr (8 938 tkr)
  • Periodens resultat per aktie uppgick till -0,18 kr (0,40 kr)
  • Kvartalets resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (0,12 kr)
  • Teckningsoptionerna TO 2 B har lösts till 90,2% vilket tillför bolaget 4,1 Mkr före emissionsutgifter om ca 0,3 Mkr.
  • Rekrytering av ny VD för Bolaget har inletts.

Kommentarer från VD Jan Sandberg:

De åtgärder vi satte in i slutet av perioden har vänt den nedåtgående trenden och orderläget ser nu positivt ut. Förutom att våra kunder varit drabbade av torka ser vi nu att en dansk konkurrent som utmanar oss. De har en maskin som, trots att den är tekniskt underlägsen, de lyckats sälja fler i antal av än oss under våren, framför allt i Frankrike och Danmark. För att möta detta gick vi ut med en kampanj till kunder i dessa länder och Sverige, där vi sänkte priset väsentligt. Detta gav omedelbart svar och vi har nu en orderstock som ger produktion hälsosamma utmaningar. Marginalen per robot blir naturligtvis lägre men vi har nu goda möjligheter att öka volymen och på så vis skapa en stabilare marknad. De är viktigt att bredda marknaden och konkurrens ger oss hjälp att göra det.

Ekonomin för våra kunder ser fortfarande positiv ut. Exporten till Kina från Europa fortsätter och det är konkurrens mellan slakterier i att få in djur. Handelskriget mellan USA och Kina gör inte situationen sämre för de europeiska producenterna så det ser lovande ut under längre tid framöver. Möjligt att vi får se försök från USA att trycka in amerikanskt fläsk på hyllorna här men det är i så fall en ny marknad för dem som de måste bygga upp. Med konsumenters ökande medvetenhet tror jag att det kan vara svårt och ta tid för dem.

Vi levererade en robot till ett större företag som producerar kalvar för slakt i Quebec under perioden. De har köpt den för utvärdering, de har samma arbetsmiljöproblem som man generellt har inom grisproduktion vilket skapar stora problem för dem och därför söker de lösning. Ett besök från Christensen Farms är också planerat, de har nu kört en testrobot några månader och kommer hit och vill se vår verksamhet och under augusti. Christensen Farms produktion är större än Sveriges samlade produktion vilket gör detta till ett spännande besök.

Japanerna väntade ända till tredje kvartalet med att lägga order men jag hoppas nu, i och med det, att deras problem med AFS har klingat av. Kina har fortfarande stora problem med detta och det verkar som att det kommer att ta lång tid innan de har en fungerande produktion igen.

En robot har levererats till Sydkorea, till ett mindre företag som specialiserat sig på att importera tekniskt avancerade produkter från Europa och sälja i grisproduktion. De menar att produktionen där måste utvecklas resultatmässigt och att det nu finns plats för produkter som vår.

Vi har också haft glädjen att hälsa en ny medarbetare välkommen. José Padrón startade i början av juli som exportsäljare. Han är född och uppväxt i Spanien men kom till Sverige redan under 80-talet. Hans primära fokus är såklart Spanien, en marknad som växt till att vara störst i Europa och utvecklats till ett offensivt exportland. José har teknisk bakgrund med försäljningserfarenheter Spanien och mellanöstern.

Vi söker också en ny person att axla VD-rollen efter mig. Jag är själv övertygad om att Envirologic skulle vinna mycket på att ha en VD som, förutom de rent administrativa sysslorna, kan fokusera på sälj och marknad. Det skulle också ge mig mer tid och arbetsro i det område jag verkligen brinner för, att inom området högtryckstvättning identifiera för människor skadliga arbetsuppgifter att automatisera.

Jan Sandberg

VD Envirologic

Prenumerera

Dokument & länkar