Envirologic AB: Flaggningsmeddelande

Report this content

Jan Sandberg, tidigare styrelseledamot i Envirologic AB, har avyttrat delar av sitt innehav av B-aktier, privat och genom bolaget Ramsta Innovation AB. Hans innehav har därvid minskat från 8,81% av kapitalet och 15,74% av rösterna till 5,00% av kapitalet och 12,95% av rösterna.

Johan Wennerberg
Tel +4618398230
E-mail johan.wennerberg@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar