Envirologic AB: Flaggningsmeddelande

Report this content

Jan Sandberg, tidigare styrelseledamot i Envirologic AB, har privat och genom bolaget Ramsta Innovation AB avyttrat 138 285 A-aktier och 354 959 B-aktier. Hans innehav har därvid minskat från 5,00% av kapitalet och 12,95% av rösterna till 0,00% av kapitalet och 0,00% av rösterna.

Styrelseledamot Christer Pamrin har genom bolaget Företagssupport Christer Pamrin AB förvärvat Jan Sandbergs 138 285 A-aktier. Christer Pamrins innehav har därvid ökat från 8,50% av kapitalet och 10,22% av rösterna till 9,90% av kapitalet och 20,52% av rösterna.

Johan Wennerberg
Tel +4618398230
E-mail johan.wennerberg@envirologic.se

Envirologic är ett miljöteknikföretag som har utvecklat och patenterat ett robotsystem för kostnadseffektiv rengöring i hälsovådliga miljöer. Bolaget är en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar inom bland annat grisproduktion. Envirologic är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med huvudkontor i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar