Envirologic AB passerar 1000 sålda tvättrobotar

Report this content

– Fransk grisbonde köpte tvättrobot för rengöring av grisstallar

Spotlightlistade Envirologics tvättrobot för rengöring med automatiserad högtryckstvätt fortsätter att skörda framgångar runt om i världen. En fransk grisbonde har säkerställt att hans anställda slipper det tunga och hälsovådliga arbetet med att göra rent grisstallar manuellt. Därmed har bolagets patenterade tvättrobot installerats på över 1 000 platser världen över.

Hösten 2001 lanserades den första av Envirologics patenterade tvättrobotar, som då installerades hos en svensk bonde för att hantera ett högst hälsovådligt och påfrestande arbete; rengöring av grisstallar. Sedan dess har inte bara svenska grisbönder köpt Envirologics robot, utan den har sålts till ett tjugotal länder och förbättrar därmed arbetsmiljön avsevärt på fem kontinenter.

- Att det inte var en svensk utan fransk bonde som köpte den tusende roboten är i linje med vår starka internationella närvaro. Att det bland grisbönder runt om i världen är uppenbart att göra rent grisstallar manuellt inte bara är tungt, utan också hälsovådligt, är ingen nyhet. Det nya är att allt fler grisbönder runt om i Europa och övriga världen blir uppmärksammade om att det finns ett bättre alternativ, säger Martin Pamrin, vd för Envirologic, och fortsätter:

- Vi märker av en ökande efterfrågan då det är allt svårare att hitta arbetskraft som vill utföra det påfrestande arbetet det innebär att tvätta med högtryckstvätt i hälsovådliga miljöer. Intresset för att ingå i Envirologics nätverk av distributörer är stort, vilket borgar för en god utveckling de kommande åren. Efterfrågan kommer inte enbart ifrån kunder inom djurhushållning utan ifrån en rad olika branscher som ser samma utmaningar, vilket styrker oss i vår övertygelse att möjligheten till fortsatt tillväxt är mycket stora inte enbart inom grisuppfödning. Ett led i detta arbete är utvecklingen av den tvättrobot för rengöring i kycklingstallar som är under utveckling men även andra tillämpningar är av stort intresse.

Envirologic har idag distributörer i ett tjugotal länder på fem kontinenter men arbetet med att utöka detta distributörsnätverk fortskrider för att i ännu större utsträckning möta den ökande efterfrågan bolaget ser.

För mer information kontakta:

Martin Pamrin, vd Envirologic AB

Martin Pamrin, VD
Tel:       +46(0)18-39 82 30
E-mail: martin.pamrin@envirologic.se

Envirologic AB är en ledande global leverantör av system för automatisk högtryckstvättning för hälsovådliga miljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat tvättroboten EVO Cleaner som minimerar manuellt hälsovådligt tvättarbete och hjälper bolagets kunder att på ett kostnadseffektivt sätt skapa rena och hygieniska miljöer. Historiskt har lantbruk, och mer specifik djurhushållning, varit den dominerade marknaden men potentialen i andra branscher såsom logistik och industri bedöms betydande. Envirologic är noterat på Spotlight Stock Market (XSAT: ENVI).

Prenumerera