Sista dag för handel med teckningsoption Envirologic TO 2 B

Report this content

Idag, torsdagen den 11 april 2019, är sista dag för handel med teckningsoptionen Envirologic TO 2 B som emitterades i samband med företrädesemissionen i juni 2016.

En (1) teckningsoption Envirologic TO 2 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Envirologic under lösenperioden 1 april – 15 april 2019 till lösenkursen 3,50 kronor. Se tidigare pressmeddelande för information om hur teckningsoptionerna ska utnyttjas.

Teckningsoptioner TO 2 B som inte utnyttjas eller säljs på Spotlight Stock Market senast idag, torsdagen den 11 april 2019, förfaller och blir värdelösa.

Kontaktuppgifter för eventuella frågor

Kontaktuppgifter till Envirologic respektive emissionsinstitutet Aktieinvest avseende frågor om lösen av teckningsoptioner Envirologic TO 2 B:

Envirologic kontaktuppgifter
Telefon: 018 - 39 82 30
E-post: info@envirologic.se

Aktieinvest kontaktuppgifter
Telefon: 08 – 506 517 95
E-post: emission@aktieinvest.se

Uppsala den 11 april 2019
Styrelsen i Envirologic AB (publ)

För mer information

Mer information finns på www.envirologic.se
kontakta Jan Sandberg via jan.sandberg@envirologic.se
eller per telefon 018-39 82 30

Om Envirologic

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar