• news.cision.com/
  • Enwell AB/
  • Enwell förvärvar Linds & Källmans AB och fortsätter därmed sin tillväxt och utveckling mot bredare och bättre kunderbjudande

Enwell förvärvar Linds & Källmans AB och fortsätter därmed sin tillväxt och utveckling mot bredare och bättre kunderbjudande

Report this content

Enwell AB förvärvar 100% av aktierna i Linds & Källmans AB och expanderar därigenom sin verksamhet i Södra Sverige. Enwell, vars huvudägare är Vattenfall, har strategin att konsolidera och professionalisera marknaden för energi och klimatförbättringar för privatmarknaden samt för små och medelstora fastighetskunder.

Linds & Källmans är sedan sent nittiotal en av de ledande IVT-återförsäljarna i branschen med över 30 års erfarenhet av värme och kyllösningar för både villa och företagskunder. Bolaget ägs och drivs av Jan Wennberg samt Lars-Göran Källman. Enwell blir tillsammans med Linds&Källmans en än starkare aktör på den svenska marknaden för energi och klimatförbättringar och kan ytterligare snabba upp takten av professionalisering och moderna kunderbjudanden.

  • ”Vi ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla affärerna i Linds & Källmans hemmaregion men även med hjälp av deras kompetens förbättra erbjudanden i hela koncernen.”
  • ”Linds & Källmans är ett kvalitetsbolag, likt Everöds Elbyrå som förvärvades under våren 2020, vilka tillsammans blir viktiga för vår fortsatta utveckling” säger Martin Reinholdsson VD för Enwell Gruppen

För Linds & Källmans är försäljningen ett naturligt steg i utvecklingen icke minst avseende framtida behov av digitala lösningar och erbjudanden.

  • ”Vi är oerhört stolta över vad Linds & Källmans är idag med nära relation med både privat och företagskunder, en växande serviceverksamhet, ett positivt varumärke och icke minst fantastisk personal. Jag är övertygad om att Linds & Källmans kan fortsätta utvecklas positivt med en stark ägare och närhet till kompetenta kollegor. Jag och vi ser det också som ett intressant personligt steg att delta i ett litet större sammanhang” säger Jan Wennberg VD och en av ägarna i Linds & Källmans
     

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Reinholdsson, VD
Mail: martin.reinholdsson@enwell.se
Tel: +46-(0) 70 5396792

    

Om Enwell:
Enwell gruppen består av moderbolaget Enwell Holding och dotterbolagen Enwell AB, Enwell Services, BGE Energi- och Vattenborrning, BGE Värmepumpar, Mälardalens Värmepumpcenter, Morkarlby Elektromekaniska, Värmepumpcenter i Karlstad, Energikontroll i Söderköping, Klimatteknik Stockholm, Klimatteknik i Väst, Klimatteknik Borr i Väst samt Everöds Elbyrå. Vi växer genom att göra det enkelt och kostnadseffektivt för våra kunder att ta vara på berg- och värmepumpsenergins fördelar. Vi erbjuder helhetskoncept med installation, service och support samt expanderar för närvarande inom fler segment för den klimatmedvetne t ex laddbox och solpaneler. Vårt mål är att tillsammans med våra bolag och vår huvudägare Vattenfall bygga ett landstäckande professionellt och effektivt serviceföretag för privatbostäder samt små och medelstora fastighetsägare.

Taggar: