ColdZyme lanseras med ny smak och nya produktpåståenden

Report this content

Enzymatica lanserar nu jordgubb som ny smak för sin förkylningsspray ColdZyme® samt introducerar två nya produktpåståenden för produkten – lindring av halsont och förkylningssymptom. ColdZyme med jordgubbssmak kommer att finnas på majoriteten av landets apotekskedjor från slutet av augusti och på resterande apotek från i början av oktober.

Många har efterfrågat en ny smak som tilltalas av både yngre och äldre. Nu är den här! Enzymatica utökar ColdZyme-familjen med ColdZyme Strawberry 20ml. I studier och marknadsundersökningar har det framkommit att 20-25 % föredrar en annan smak än vår befintliga mentolsmak. Den nya smaken lanseras i Sverige och Danmark i slutet av augusti och på övriga marknader där ColdZyme säljs förväntas lansering ske under de kommande åren.

ColdZyme har även fått utökade produktpåståenden som innebär att förutom att ColdZyme kan förebygga och förkorta en förkylning, så lindrar den även halsont och förkylningssymptom.

”De nya produktpåståendena grundar sig på de framgångsrika resultaten från vår prospektiva, enkelblindade, randomiserade multicenterstudie i Tyskland från 2018. Det stärker dokumentationen av ColdZyme som ett effektivt och säkert sätt att behandla förkylning,” säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

Den tyska multicenterstudien utfördes på sex centra i Tyskland under förkylningssäsongen 2018. I studien deltog 400 personer, som slumpartat ombads att vid första förkylningssymptom antingen starta behandling med ColdZyme eller att inte inleda någon behandling. Totalt utvärderades 267 personer med bekräftad förkylning i studien. Resultaten från studien stärker ColdZymes avsedda användning att förkorta förkylningsperioden, men breddar också den kliniska nyttan genom att visa att ColdZyme signifikant lindrar förkylningssymptomen, lindrar halsont, förbättrar livskvaliteten samt minskar behovet av samtidig användning av symptomlindrande läkemedel vid förkylning. 

  

För mer information, kontakta:

Fredrik Lindberg, CEO Enzymatica AB

Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com  

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB

Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com  

Om Enzymatica AB 

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se.  

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.

Telefon:  08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se 

Enzymatica AB Ideon Science Park, 223 70 Lund Phone: +46 46 286 31 00

www.enzymatica.se, www.coldzyme.se

Prenumerera

Media

Media