Starka resultat från preventiv användning av ColdZyme mot förkylningsvirus

Report this content

Enzymatica offentliggör nu en rapport baserad på fyra användarundersökningar från åren 2015 till 2019 gällande användning av ColdZyme för att förebygga förkylning. Nästan hälften av respondenterna svarade att användning av ColdZyme före symptom på förkylning resulterar i färre förkylningar. Sedan de tillfrågade respondenterna började använda ColdZyme preventivt upplevde nästan 3 av 4 att deras förkylningar var mildare, med färre antal sjukdagar som följd.

På uppdrag av Enzymatica har undersökningsföretaget GfK/IPSOS sammanställt fyra tidigare användar-undersökningar från åren 2015 till 2019 avseende användning av ColdZyme. Totalt ingick 805 personer i de fyra undersökningarna som rapporten bygger på, varav 405 var användare av andra produkter inom förkylningsområdet och 400 var ColdZyme-användare.  Sammanställningen fokuserade specifikt på erfarenheten hos de 146 respondenter som använt ColdZyme förebyggande, d.v. s. innan de kände att en förkylning brutit ut, samt utfall om förkylning bröt ut.

Nästan hälften (48%) av respondenterna svarade att användning av ColdZyme innan symptom på förkylning visar sig, eller vid möjlig exponering för förkylningsvirus, resulterar i färre förkylningar. Av respondenter som primärt använde ColdZyme förebyggande skattade nästan 3 av 4 (72%) att deras förkylningar var mindre allvarliga, i betydelsen mildare eller med färre antal förkylningsdagar. Respondenterna ansåg att ColdZyme är mest effektivt mot symptomen halsont och irriterad hals. De upplevde färre biverkningar med ColdZyme jämfört med andra egenvårdsprodukter och läkemedel som används för att lindra, behandla eller förebygga förkylningssymptom.

Majoriteten av användarna är nöjda med ColdZyme och återköpsfrekvensen är mycket hög, då 92% avser att köpa ColdZyme på nytt inom de kommande 12 månaderna.

- Rapporten visar på ett övertygande sätt att kunderna upplever att användning av ColdZyme leder till färre och mildare förkylningar utan ökade biverkningar jämfört med andra egenvårdsprodukter, säger Fredrik Lindberg, VD för Enzymatica.

   
FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com

Carl-Johan Wachtmeister, Kommunikationschef Enzymatica AB
Tel: 0701-88 50 21 | E-post: carl-johan.wachtmeister@enzymatica.com

    
OM ENZYMATICA AB

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter mot främst sjukdomar och symptom i öron-näsa-hals-regionen. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme®, en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information besök www.enzymatica.se och www.enzymatica.se/sv/section/media/pressmeddelanden

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank. Tel: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar