Penser Access: Enzymatica - Fortsatt positiv påverkan från COVID-19

Report this content

Bolaget hade sedan tidigare meddelat marknaden att COVID-19 ökat efterfrågan för förkylningssprayen ColdZyme, och uppskattade då att försäljningen i Q1 indikerade en fördubblad omsättning för Q1'20 jmf med Q1'19, dvs 26,6 mkr. Rapporten visade att försäljningen i Q1’20 uppgick till 26,8 mkr. Kostnaderna har inte hängt med i samma utsträckning vilket gör till att bruttomarginalen uppgick till 78% (74%) jämfört med vår förväntan om 75%. Drivet av den ökade efterfrågan av ColdZyme även under Q2’20 justerar vi upp vår försäljningsprognos för 2020e och 2021e med 6,5% respektive 4,5%. Vidare justerar vi upp vår förväntade bruttomarginal för helåret 2020e till 75% från 72% drivet av högre volym och valuta. Detta leder till att vi justerar upp vårt EBIT-estimat med 11 mkr för 2020e samt 4 mkr för 2021e. Vi räknar med fortsatt försäljningstillväxt för bolaget drivet av 1) Maren-avtalet som väntas ge ett tillskott till försäljningen på 27 mkr under 2020, 2) en ökad marknadspenetration för ColdZyme på de nya marknaderna Kina, Hong Kong, Macau, och 3) lanseringen i Japan via ett ledande health care-företag. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/enzy_20200506.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se