Penser Access: Enzymatica - Fortsatt positiv påverkan från COVID-19

Bolaget hade sedan tidigare meddelat marknaden att COVID-19 ökat efterfrågan för förkylningssprayen ColdZyme, och uppskattade då att försäljningen i Q1 indikerade en fördubblad omsättning för Q1'20 jmf med Q1'19, dvs 26,6 mkr. Rapporten visade att försäljningen i Q1’20 uppgick till 26,8 mkr. Kostnaderna har inte hängt med i samma utsträckning vilket gör till att bruttomarginalen uppgick till 78% (74%) jämfört med vår förväntan om 75%. Drivet av den ökade efterfrågan av ColdZyme även under Q2’20 justerar vi upp vår försäljningsprognos för 2020e och 2021e med 6,5% respektive 4,5%. Vidare justerar vi upp vår förväntade bruttomarginal för helåret 2020e till 75% från 72% drivet av högre volym och valuta. Detta leder till att vi justerar upp vårt EBIT-estimat med 11 mkr för 2020e samt 4 mkr för 2021e. Vi räknar med fortsatt försäljningstillväxt för bolaget drivet av 1) Maren-avtalet som väntas ge ett tillskott till försäljningen på 27 mkr under 2020, 2) en ökad marknadspenetration för ColdZyme på de nya marknaderna Kina, Hong Kong, Macau, och 3) lanseringen i Japan via ett ledande health care-företag. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/enzy_20200506.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Enzymatica är ett publikt bioteknikbolag med fokus på global forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter baserade på en patenterad enzymteknologi.

Prenumerera