Penser Access: Enzymatica - 56% försäljningstillväxt i Sverige

Försäljningen sjönk till 18,9 mkr (19,1), vilket var klart högre än vår förväntan på 15 mkr. Rensat för den tyska marknaden uppgick tillväxten till 41% y/y. Drivkraften bakom den starka tillväxten var primärt den svenska marknaden. Enligt apoteksstatistik från Nielsen steg förkylningskategorin y/y med 4,6% (volym) jmf med ColdZyme som steg 30,1% (volym). Vi lämnar vår försäljningsprognos för 2019e och 2020e oförändrad efter rapporten. Däremot justerar vi upp vår kostnadsprognos med 5 mkr för 2019e, drivet av den stora dubbelblinda placebostudie som genomförs nu. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/enzy_20190220.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Enzymatica är ett publikt bioteknikbolag med fokus på global forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter baserade på en patenterad enzymteknologi.

Prenumerera