Penser Access: Enzymatica - STADA & svenska apotek drar upp försäljningen

Report this content

Försäljningen ökade med 57% till SEKm 15,1 (9,6), dock var detta ca SEKm 2 under vår förväntan. Drivkrafterna bakom tillväxten var av 1) fortsatt starkt momentum på den svenska marknaden (ColdZyme växte med 16% y/y jmf mot förkylningssegmentet 10%) 2) bolaget erhöll en uppföljningsorder från STADA. Däremot ökade rörelsekostnaderna med SEKm 3 till SEKm 20,3 (17,5), vilket var ca SEKm 5 högre än vår förväntan. Avvikelserna ligger i ökade forsknings och utvecklingskostnader. EBIT uppgick till SEKm -9,6 (-11,5) vilket var under vår förväntan om SEKm -6. Vi sänker vår försäljningsestimat för 2018e och 2019e med 4,2% drivet av den något lägre försäljningen under kvartalet än vad vi räknat med. Däremot bedömer vi fortsatt att ColdZyme-försäljningen kommer att växa men vi kommer få vänta till H2 2018 innan vi åter kan se nya försäljningsrekord. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/stada-svenska-apotek-drar-upp-forsaljningen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se