Penser Access: Enzymatica - STADA & svenska apotek drar upp försäljningen

Försäljningen ökade med 57% till SEKm 15,1 (9,6), dock var detta ca SEKm 2 under vår förväntan. Drivkrafterna bakom tillväxten var av 1) fortsatt starkt momentum på den svenska marknaden (ColdZyme växte med 16% y/y jmf mot förkylningssegmentet 10%) 2) bolaget erhöll en uppföljningsorder från STADA. Däremot ökade rörelsekostnaderna med SEKm 3 till SEKm 20,3 (17,5), vilket var ca SEKm 5 högre än vår förväntan. Avvikelserna ligger i ökade forsknings och utvecklingskostnader. EBIT uppgick till SEKm -9,6 (-11,5) vilket var under vår förväntan om SEKm -6. Vi sänker vår försäljningsestimat för 2018e och 2019e med 4,2% drivet av den något lägre försäljningen under kvartalet än vad vi räknat med. Däremot bedömer vi fortsatt att ColdZyme-försäljningen kommer att växa men vi kommer få vänta till H2 2018 innan vi åter kan se nya försäljningsrekord. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/stada-svenska-apotek-drar-upp-forsaljningen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Enzymatica är ett publikt bioteknikbolag med fokus på global forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter baserade på en patenterad enzymteknologi.

Prenumerera