Penser Access: Enzymatica - Uppföljningsorder från STADA drar upp försäljningen

Försäljningen steg till SEKm 19,1 (11,3), vilket motsvarade en tillväxt om 70% y/y och var högre än vår förväntan om SEKm 18. På rullande 12 månader steg försäljningen med 15,2% till SEKm 59,4 jämfört med SEKm 51,6 i Q3. Försäljningen var primärt genererad av en uppföljningsorder från STADA samt en fortsatt stark svensk marknad. Rörelsekostnaderna minskade med 15% till SEKm 21,4 (25,2), vilket var en mindre minskning än vad vi räknade med. Detta leder till att EBIT uppgick till SEKm -4,7 (-18,5) jämfört med vår förväntan om SEKm -2. Kassaflödet från den löpande verksamheten var för första gången positiv och landade på SEKm 1,9 (-4,2). Vi bibehåller vår försäljningsestimat för 2018e och 2019e. Vi bedömer fortsatt att ColdZyme-försäljningen kommer att växa men vi kommer få vänta till H2 2018 innan vi åter kan se nya försäljningsrekord. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/uppfoljningsorder-fran-stada-drar-upp-forsaljningen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Enzymatica är ett publikt bioteknikbolag med fokus på global forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter baserade på en patenterad enzymteknologi.

Prenumerera