Penser Access: Enzymetica - Placebokontrollerad studie full rekryterad

Försäljningen sjönk till 13,3 mkr (15,1), vilket var 3 mkr under vår förväntan. Avvikelsen ligger i utebliven försäljning i Spanien på grund av ojämn orderingång från bolagets distributör mellan kvartalen. Däremot fortsätter den svenska marknaden att visa framfötterna. Enligt apoteksstatistik från Nielsen ökade försäljningen av ColdZyme till konsument med 23% y/y. Vi justerar ned vår försäljningsprognos för 2019e och 2020e med 5% efter rapporten. Detta på grund av den något svagare försäljningen i kvartalet. Vi bibehåller vår syn på att försäljningstillväxten kommer ta fart under 2020 drivet av 1) STADA drar igång tyska marknaden igen, 2) ökad marknadspenetration för ColdZyme på de nya marknaderna Sydafrika, Hong Kong, Macau och Spanien, och 3) lanseringen i Japan via ett ledande health care-företag. Vi ser en fortsatt hög potential för aktien till en hög risk. 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/enzy_20190508.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Enzymatica är ett publikt bioteknikbolag med fokus på global forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska produkter baserade på en patenterad enzymteknologi.

Prenumerera