Penser Access: Starkt kvartal men under vår förväntan

Försäljningen steg till 13,9 mkr (6,3) under Q2´20, men var dock under vår förväntan om 27 mkr. Avvikelsen låg primärt i att vi räknat med att delar av ordern om 20 mkr från STADA skulle ha inkommit redan under Q2´20 samt en negativ tillväxt på förkylningssegmentet på den svenska, danska och brittiska marknaden drivet av hamstringseffekt under Q1´20. EBIT uppgick till -11,9 mkr (-15,6) under vår förväntan om -3,1 mkr.

Drivet av omförhandlingen med Maren sänker vi får EPS estimat med 7,8% och 8,3% för 2020 respektive 2021. Vi bedömer fortsatt att utrullningen med STADA sker under H2´20 vilket kommer att resultera i intäkter om minst 20 mkr för Enzymatica. Dock sänker vi potentialen till medel (hög) drivet av den starka kursutvecklingen under året samt osäkerheten framöver. Motiveratvärde 18 till 20 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/enzy_20200717.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera