Penser Access: Eolus Vind - Tilltagande dis 2022

Report this content

Omsättningen i Eolus fjärde kvartal (jun-aug) var något högre än vi räknat medan EBIT på 72 mkr blev betydligt lägre än de 113 mkr vi räknat med framförallt på grund av att projektmarginalen för Kråktorpet belastats av problem med entreprenadarbeten uppgående till ett ospecificerat tiotal miljoner kronor. Samtidigt lyfte leveranserna av Sötterfällan (36 MW) och Nylandsbergen (68 MW) nettokassan till 800 mkr. Med sänkta vinstförväntningar på Kråktorpet och en förskjutning av vårt förväntade färdigställande av Öyfjellet in i 2021/22e så har vi nu sänkt vår EBIT-prognos med 12% för ’19/2020e och 18% för ’20/21. I motsats till vår förväntan underlät bolaget att presentera någon förlängning av den prioriterade projektportföljen bortanför Öyfjellet 2021. Men sannolikt kommer den vara mindre tydlig om detaljer än den nuvarande och innehålla fler mindre projekt med större turbiner. En långsiktig produktionsnivå under 25 turbiner per år, ett antagande om 5 MW per turbin och ett resultatbidrag på 1,5 mkr per MW översätter dock till ett resultatbidrag på 188 mkr före skatt, vilket skulle motsvara ett långsiktigt framtida P/E på 19x eller 15x justerat för kassan. I väntan på en uppdatering av den kommande prioriterade projektportföljen ser vi därför en medelhög potential i aktien, till en medelhög risk.   

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/eolus_20191024.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se