Penser Access: Eolus Vind - Ökad visibilitet och volatilitet i verksamheten

Med en ökad betoning på färre och större projekt väntas nu slagen i verksamheten öka än mer framöver, där de tre kommande kvartalen väntas sakna nämnvärda intäkter innan överlämnandet av Googleparken Jennåsen i Q4 2017/18. Det mönstret, och de totalt 25 överlämnade verken kommande år väntas upprepas 2018/19 innan en pipeline på 200-400 MW väntas realiseras 2019-2020. Med en återhämtning i totalintäkten och en stabil finansiell position ser vi nu en hög potential i aktien på sikt, till en medelhög risk, samtidigt som det kommer krävas en högre grad av långsiktighet av investerarna.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/okad-visibilitet-och-volatilitet-verksamheten/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera