Penser Access: Eolus Vind - Väl rustad inför kommande expansionsfas

Med försäljningen av Söttefällan, Anneberg, Nylandsbergen och Kråktorpet på totalt 279 MW och den pågående byggnationen av Jennåsen på 79 MW har Eolus säkrat en affärsvolym för de kommande tre åren som överstiger de senaste fyra årens omsättning. Därtill ger en islossning i hela vindkraftsbranschen stöd för ett fortsatt inflöde av storordrar även framöver. Mellan leveranserna av dessa storparker kommer intäkterna dock vara i det närmaste obefintliga, som i Q1 i år då intäkterna stannade på SEKm 18, vilket ställer krav på ett mer långsiktigt perspektiv. Med en värdering på P/E 6x 17/18, 17x 18/19 och 8x 19/20 ser vi en hög kurspotential i aktien till en medelhög risk.   

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/val-rustad-infor-kommande-expansionsfas/ 

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera