Penser Access: Eolus Vind - Ytterligare stöd till redan stabil projektpipeline

Både omsättning och EBIT i Q3'20 på 381 mkr resp. 38 mkr var i linje med vår förväntan. De redan kommunicerade förseningarna av pågående projekt pga. försenade turbinleveranser är fortsatt negligerbara en månad, med beräknad leverans i höst. Bortanför storprojektet Øyfjellet räknar vi med projekt på 180 MW i snitt 2022-2024, motsvarande ett resultatbidrag över 200 mkr per år, plus ett solkraft- och batteriprojekt på 500+250 MW i USA. Med det nyliga samarbetet med SCA adderas en ambition om ytterligare 1000 MW, vilket innebär en stabil långsiktig projektpipeline med god visibilitet. Vår DCF-värdering ger stöd åt ett motiverat värde för aktien runt 160-170 kr. Sammantaget med en hög projektaktivitet, fortsatt geografisk expansion och en kontinuerligt växande förvaltningsaffär så ser vi därför en medelhög potential för aktien, till en medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/eolus_20200709.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera