Epiroc avser använda mandat för återköp och överlåtelse av aktier

Report this content

Stockholm: Styrelsen för Epiroc AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser:
1) Förvärv av maximalt 3 250 000 serie A aktier, varav som mest 3 150 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2019.
2) Förvärv av maximalt 30 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.
3) Försäljning av maximalt 15 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
4) Försäljning av maximalt 7 900 000 serie A som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2014, 2015 och 2016 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 213 738 703 varav 823 765 854 serie A aktier och 389 972 849 serie B aktier.

För mer information kontakta:
Jörgen Ekelöw, Chefsjurist 
010 755 0108
jorgen.ekelow@epiroc.com

Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455
media@epiroc.com


 

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkar Epiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 38 miljarder kronor under 2018, och har över 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar