Epiroc avser använda mandat för återköp och överlåtelse av aktier

Report this content

Stockholm: Styrelsen för Epiroc AB har beslutat att använda de mandat som gavs av årsstämman idag att återköpa och sälja egna aktier vid ett eller flera tillfällen tills nästa årsstämma.

Mandaten avser: 
1) Förvärv av maximalt 1 800 000 serie A aktier, varav som mest 1 700 000 kan komma att överföras till optionsinnehavare inom den prestationsbaserade personaloptionsplanen för 2022.
2) Förvärv av maximalt 20 000 serie A aktier, som senare ska säljas på marknaden i samband med utbetalning till styrelsemedlemmar som har valt att få syntetiska aktier som del av sin ersättning.
3) Försäljning av maximalt 60 000 serie A aktier för att täcka kostnader för tidigare utgivna syntetiska aktier till styrelsemedlemmar.
4) Försäljning av maximalt 5 000 000 serie A aktier som för närvarande innehas av bolaget, med syftet att täcka kostnader för att uppfylla åtaganden relaterade till 2016, 2017, 2018 och 2019 års prestationsbaserade personaloptionsplaner.

Återköp och försäljningar sker enligt marknadsmässiga villkor, gällande restriktioner samt kapitalstrukturen vid varje givet tillfälle.

Antalet utestående aktier är för närvarande 1 213 738 703 varav 823 765 854 serie A aktier och 389 972 849 serie B aktier.

För mer information kontakta:
Mattias Olsson, Kommunikationsdirektör
072 729 8295

ir@epiroc.com
Ola Kinnander, Presschef
070 347 2455

media@epiroc.com

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 40 miljarder kronor under 2021, och har mer än 15 500 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

Taggar: