Epiroc Delårsrapport Kv3 2020

Report this content
 • Orderingången minskade 2% till MSEK 9 373 (9 600), organisk ökning med 10%
 • Intäkterna minskade 14% till MSEK 8 724 (10 158), organisk minskning med 3%
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 1 820 (1 927) inklusive jämförelsestörande
  poster om MSEK -76 (-233)*
 • Rörelsemarginalen förbättrades till 20.9% (19.0). Den justerade rörelsemarginalen
  var 21.7% (21.3)*
 • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.10 (1.11)
 • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 355 (1 883)
 • Styrelsen kallar till extrastämma den 27 november och föreslår en andra utdelning
  på SEK 1.20 per aktie

VD-kommentar

Förbättrad orderingång och solitt resultat
Efterfrågan från våra kunder förbättrades jämfört med det andra kvartalet då effekterna från Covid-19-restrik­tionerna var mer begränsade. Vårt fortsatta fokus på hälsa och att ha kontinuitet i verksamheten, både för oss och våra kunder, gav resultat. Vi uppnådde en organisk ordertillväxt och jag är glad över att se den starka utvecklingen i vår serviceverksamhet och att våra kunder tog investeringsbeslut. På grund av Covid-19-restriktioner var kundaktiviteten lägre på vissa marknader, vilket påverkade eftermarknadsaffären. Internt har vi anpassat oss väl och lyckats justera vår kostnadsbas. Sammantaget gav detta ett solitt resultat och kassaflöde.

Organisk ordertillväxt
Orderingången uppgick till MSEK 9 373, vilket mot­svarar en organisk tillväxt med 23% sekventiellt och med 10% jämfört med föregående år. Orderingången var starkare mot slutet av kvartalet, både för utrustning och eftermarknad.

Vi förväntar oss att efterfrågan, både för utrustning och eftermarknad, kommer att vara stabil på kort sikt. Med det sagt, finns det fortsatt osäkerhet kring utvecklingen av Covid-19 och relaterade restriktioner som kan komma att påverka efterfrågan negativt.

Efterfrågan på innovativa lösningar
Det är ett starkt och växande intresse från kunder för våra lösningar inom automation, digitalisering och elektrifiering. Det är också därför vi fortsätter att investera och ta nya lösningar till marknaden. Våra autonoma lösningar levererar ökad produktivitet och förbättrad säkerhet till våra kunder och vi vann flera nya order för automation i kvartalet. Vi är glada över att meddela att vi har lyckats leverera unika lösningar för automation av en blandad utrustningsflotta för tillämpningar både under och ovan jord. Det är uppen­bart att vår innovationsagenda går hand i hand med våra kunders hållbarhetsagenda.

Motståndskraftig service
Valuta och Covid-19-restriktioner påverkade intäkterna negativt i kvartalet. Totalt minskade intäkterna med 14% till MSEK 8 724. Organiskt minskade intäkterna med 3%, med stöd av ökade intäkter i den motstånds­kraftiga serviceverksamheten. Det visar också på vårt framgångsrika och kontinuerliga arbete för att öka kundernas produktivitet.

Effektivitet
Den justerade rörelsemarginalen var 21.7% (21.3). Våra aktiviteter för att förbättra effektiviteten genom­fördes enligt plan och bidrog till resultatet. Det är värt att notera att samtliga av våra effektivitetshöjande åtgärder runtom i världen bidrar till att vi blir mer motstånds­kraftiga samtidigt som det möjliggör att vi kan fortsätta prioritera innovation och ytterligare utveckla vårt teknologi­ledarskap.

Tydliga prioriteringar för framtiden
Så här långt har 2020 påverkats kraftigt av Covid-19 pandemin med många relaterade utmaningar. Vi har lyckats hantera situationen väl, med stöd av engagerade kollegor, uppskattade kunder och lojala affärspartner. Tillsammans har vi gjort Epiroc starkare inför framtiden. Och på tal om framtiden, med eller utan pandemin, så fortsätter vi att fokusera på våra prioriteringar; innovation, eftermarknad, effektivitet i vår verksamhet och hållbarhet.

Helena Hedblom
VD och koncernchef 


För mer information kontakta:
Analytiker:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106

ir@epiroc.com 
Media:
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com


Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl.18:01.

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkarEpiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 41 miljarder kronor under 2019, och har cirka 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar