Epiroc Delårsrapport Kv3 2021

Report this content
  • Orderingången ökade 31% till MSEK 12 245 (9 373), organisk ökning med 24%. Förvärv bidrog med 7%.
  • Intäkterna ökade 14% till MSEK 9 966 (8 724), organisk ökning med 11%.
  • Rörelseresultatet ökade 29% till MSEK 2 352 (1 820), inklusive jämförelsestörande poster om MSEK 21 (-76).*
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 23.6% (20.9) och den justerade rörelsemarginalen förbättrades till 23.4% (21.7).
  • Vinst per aktie före utspädning var SEK 1.60 (1.10).
  • Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 1 613 (1 355).
  • Avtal tecknades om att förvärva FVT Research, en specialist inom batterikonvertering av gruvfordon.**

VD-kommentar

Starkt finansiellt resultat i det tredje kvartalet
Aktiviteten var hög i kvartalet. Våra kunder fortsatte att investera och vi uppnådde en rekordhög order-ingång. Trots globala utmaningar i leveranskedjan ökade både intäkter och rörelseresultat. 

Hög efterfrågan 
Med stöd av en bra eftermarknad, förvärv och flera stora order ökade orderingången 31% to MSEK 12 245. Detta motsvarar 24% organisk tillväxt jämfört med tredje kvartalet 2020. Förvärv bidrog med 7%. Utrustning uppnådde den högsta organiska tillväxten på 43%. Även eftermarknaden var fortsatt stark med en organisk tillväxt på 13% för Service och 14% för Tools & Attachments. 

Sekventiellt, dvs. jämfört med föregående kvartal, ökade orderingången 3% organiskt.

Vi förväntar oss att efterfrågan på både utrustning och eftermarknad kommer att ligga kvar på en hög nivå på kort sikt.

Ökade intäkter och vinst
Intäkterna ökade 11% organiskt till MSEK 9 966 med en stark tillväxt för eftermarknaden. 

Vårt rörelseresultat ökade 29% till MSEK 2 352. Den justerade rörelsemarginalen ökade till 23.4% (21.7). Den fick stöd av ökade volymer, mix och god kostnads¬kontroll, men förvärv och valuta hade en utspädande effekt. 

Utmaningarna i leverantörskedjan, både in- och utleveranser, ökade under kvartalet. Organisationen hanterar dock situationen bra och den finansiella påverkan var begränsad. 

Automation vinner mark 
Många av de order vi vann i kvartalet inkluderar våra mest avancerade teknologier inom automation och digitalisering. Dessa teknologier bidrar till ökad produktivitet och lägre ägandekostnad för våra kunder samtidigt som de ökar säkerheten och minskar koldioxidutsläppen. Vi är glada över att våra kunder tar till sig dessa lösningar. 

Initiativ för att förbättra mångfald och inkludering
Av erfarenhet vet jag att team med mångfald presterar bättre - och på Epiroc strävar vi alltid efter att göra saker bättre. Vi främjar en inkluderande kultur, vilket innebär en arbetskraft med olika national-iteter, erfarenheter och kön. Till exempel är ett av våra mål att fördubbla antalet kvinnor i operativa roller till år 2030. Vi har flera initiativ på gång inom området. I Indien har vi startat en service¬akademi för kvinnor som kommer att arbeta med ett stort servicekontrakt. Vi har också sjösatt flera program för att öka antalet kvinnor inom produktion och service.

Skapa alternativ för framtiden
Vi investerar mer än någonsin i eftermarknad och innovation för att säkerställa att vi förblir den bästa partnern för våra kunder. Förutom våra betydande investeringar i FoU (forskning och utveckling) förvärvar vi företag för att öka vår närvaro och få tillgång till teknologier. I kvartalet tillkännagav vi förvärvet av FVT Research, en specialist på batteri-konverteringar av gruvfordon. Sedan årsskiftet har vi slutfört sex förvärv med sammanlagda årliga intäkter på mer än en miljard kronor. Med dessa förvärv kommer Epiroc att ytterligare utveckla sin position som möjliggörare för kunderna när det gäller ökad produktivitet och hållbarhet - och vi gör det genom att visa vägen inom automation, digitalisering och elektrifiering.


Helena Hedblom
VD och koncernchef

Vänligen se hela rapporten i bifogad pdf. Ytterligare finansiella dokument finns på Epirocs Finansiella publikationer-sida.

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106
ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 
media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2021 kl. 07.30. 

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor under 2020, och har cirka 15 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

Taggar:

Prenumerera