Epiroc publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

Stockholm: Epiroc AB, en ledande produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin, publicerade idag sin års- och hållbarhetsredovisning för 2020.

Rapporten beskriver hur Epiroc, trots kraftig påverkan av Covid-19-pandemin, anpassade sättet att arbeta, sänkte kostnader, prioriterade innovation, visade motståndskraft i lönsamheten samt levererade ett starkt resultat. Höjdpunkter under året inkluderade att:

  • Epiroc försåg kunder med solid eftermarknadssupport som stärkte kundrelationerna i en svår tid,
  • Epiroc fortsatte lansera lösningar inom automation, digitalisering och elektrifiering som stärker kunders säkerhet och produktivitet,
  • Epiroc satte nya ambitiösa hållbarhetsmål för energieffektivitet, säkerhet och mångfald, samt att
  • Helena Hedblom tillträdde som VD och koncernchef.

Års- och hållbarhetsredovisningen beskriver även Epirocs styrkor och mål, inklusive affärsmodell, värdeskapande, samt bolagets fokusområden inom hållbarhet. Rapporten är tillgänglig på www.epirocgroup.com/se/investors.


För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106

ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021 kl. 8.30.

Epiroc är en vital del av ett hållbart samhälle och en global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturkunder. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillhandahåller Epiroc innovativ och säker utrustning som borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg för ovanjords- och underjordsapplikationer. Bolaget erbjuder också förstklassig service och annan eftermarknadssupport samt lösningar för automation, digitalisering och elektrifiering. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 36 miljarder kronor under 2020, och har 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar