Epirocs styrelse föreslår en andra utdelning

Report this content

Stockholm: Epiroc AB:s styrelse har beslutat att föreslå en andra utdelning på SEK 1.20 per aktie för räkenskapsåret 2019. 

Eftersom Epiroc har en stark finansiell ställning och den ekonomiska osäkerheten har minskat föreslår styrelsen en andra utdel­ning på SEK 1.20 per aktie. Styrelsen kommer att kalla till en extra­stämma den 27 november 2020 för att besluta om förslaget. Avstämnings­dagen är planerad till den 1 december 2020. Tillsammans med utdelningen som betalades i maj, blir den totala utdelningen under året SEK 2.40 per aktie, totalt MSEK 2 892 (2 523).

Extrastämman kommer även att besluta om ett förslag om att ändra bolagsordningen. Förändringen skulle tillåta röstning per post och insamling av fullmaktsröster före en stämma. En kallelse med all relevant information för extrastämman kommer att tillhandahållas inom kort. 

För mer information kontakta:
Karin Larsson, Chef Investerarrelationer
010 755 0106

ir@epiroc.com 
Ola Kinnander, Presschef 
070 347 2455 

media@epiroc.com

Denna information är sådan information som Epiroc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 18.00.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Epiroc är en ledande global produktivitetspartner för gruv- och infrastrukturindustrin. Med banbrytande teknologi utvecklar och tillverkarEpiroc innovativa, säkra och hållbara borriggar, bergbrytnings- och anläggningsutrustning och verktyg. Bolaget tillhandahåller också förstklassig service och lösningar för automation och interoperabilitet. Epiroc har sitt säte i Stockholm, hade intäkter på 41 miljarder kronor under 2019, och har cirka 14 000 passionerade medarbetare som stödjer och samarbetar med kunder i över 150 länder. Mer information finns på www.epirocgroup.com/se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar