Penser Access: Episurf Medical - Antal inopererade implantat över 400st

Nettoomsättningen steg 24% till 1,1 mkr (0,9) under Q4, vilket var i linje med vårt estimat. Antal godkända order steg till 60 st implantat jämfört med 36 st året innan. Det ackumulerade antalet operationer uppgick till 406 (259) i slutet av Q4’18. Efter rapporten sänker vi våra kostnadsestimat för 2019 med 3 mkr, som ett resultat av de högre övriga externa kostnaderna. Vi justerar även kostnadsprognosen med 1 mkr för 2020. Vi ser fortsatt god potential för bolagets produkter och tjänster baserat på 1) fortsatt god tillväxt för implantaten, som i skrivande stund är uppe i 432 genomförda inplantat, 2) kliniska studier som bekräftar Episealers positiva effekter på patienter. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/episurf_20190211.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera