• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Återkallelse av förslag till årsstämma om incitaments­program för ledningen respektive styrelsen

Återkallelse av förslag till årsstämma om incitaments­program för ledningen respektive styrelsen

Report this content

Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) har idag be­slutat att återkalla sitt förslag under punkt 15 på den föreslagna dagordningen för årsstämman som hålls den 8 april 2019. Förslaget avsåg införande av ett personal- och teckningsoptionsprogram för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Episurf samt emission och överlåtelse av teckningsoptioner i anledning därav. Anledningen till styrelsens beslut att återkalla förslaget är att styrelsen beslutat om en företrädesemission, villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma, vilket offentliggjordes tidigare idag.

Av samma anledning har aktieägaren LMK Forward AB idag beslutat att återkalla sitt förslag under punkt 16 på den föreslagna dagordningen för årsstämman. För­slaget avsåg införande av ett incitamentsprogram för styrelseledamöterna i Episurf samt emission av teckningsoptioner i anledning därav.

För mer information, vänligen kontakta:

Dennis Stripe, ordförande, Episurf
Tel: +46 (0)8 612 00 20
Email: info@episurf.com

Peter Ragnarsson, CEO, LMK Forward AB
Tel: +46 (0)8 612 00 20
Email: info@episurf.com 

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: