Brittiskt patentbeviljande för Episurf Medical

Report this content

Brittiska patentverket IPO har meddelat sin avsikt att bevilja ett patent i Storbritannien för Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B). Patentet, benämnt ”System and method for creating a decision support material indicating damage to an anatomical joint täcker Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsteknologi vilken utgör en väsentlig del av implantatsystemet Episealer®.

Patentet är inom området skadebedömning och 3D-visualisering av ledskador. Det ger ett mycket viktigt skydd och vår patentstrategi har därför i detta specifika fall inkluderat nationella ansökningar i Europa, som denna i Storbritannien” kommenterar Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 14 oktober 2019.

Taggar: