Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Report this content
 • Stark avslutning på kvartalet trots en utmanande start – nytt rekord i antal kunder och positiv trend i april
 • Fortsatt fokus mot Storbritannien – Ideal Med utsedd till distributör i Storbrittanien
 • Framsteg inom produktutvecklingsinitiativ med fokus mot den amerikanska marknaden

”Trots en utmanande starts av kvartalet identifierades förbättringar under senare delen av mars och under april, och det blir intressant att se huruvida vi lyckas bekräfta denna trend under kommande veckor och månader. Med god marginal slog vi nytt rekord för antal kunder under ett kvartal, och fortsatt normalisering av affärsvolymer, kombinerat med ett positivt mottagande från nya och befintliga kunder efter pandemin, bekräftar min syn på att Episealer®-teknologin är här för att stanna. Vi fortsätter att arbeta med en ambitiös global strategi, med stöd av utmärkta kliniska resultat, med inriktning med ett omättat kliniskt behov av betydande storlek. I vår värld är det ett recept för framsteg och goda resultat”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.
 

Första kvartalet 2022 jämfört med 2021, koncernen

 • Bruttoorderingången uppgick till 1,7 MSEK (2,1)
 • Orderboken uppgick till 1,5 MSEK (1,8)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,6 MSEK (1,6)
 • Periodens resultat uppgick till -16,4 MSEK (-16,7)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,08)

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Episurf Medical erhöll reimbursement för Episealer® Talus i Belgien
 • Episurf Medical tog nästa steg på den brittiska marknaden och utsåg Ideal Med Ltd som agent
 • Prospektiv studie av Episealer® Talus blev 50% rekryterad
 • Episurf Medicals implantat godkändes för försäljning i Malaysia
 • Första Episealer® Talus-operationen i Norge planerades

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Episurf Medical skickade in en 510(k)-uppföljningsansökan för Episealer® Patellofemoral System som nu är under ”substantive review” hos amerikanska FDA
 • Prospektiv prövarinitierad studie för 2-årsuppföljning av Episealer® Talus-patienter initierades
 • Första Episealer®-operationen i Saudi Arabien och Belgien planerades

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 29 april 2022.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar