DELÅRSRAPPORT 1 JULI – 30 SEPTEMBER, 2019

Report this content

Vi lägger ytterligare ett spännande kvartal till handlingarna, ett kvartal då vi levererade stark tillväxt i våra europeiska nyckelregioner och vi adderade ett tredje kommersiellt ben till vår verksamhet. Kliniska resultat accepterades för presentation vid ett flertal kliniska kongresser och vi gjorde stora framsteg i USA avseende vår amerikanska kliniska studie. Vi fortsatte att stärka vårt IP-skydd under kvartalet, vilket är av stor betydelse för oss.

Under det tredje kvartalet 2019 ökade vi vår orderbok med 93%, vilket är en stark tillväxttakt. Tyskland försätter att utgöra den marknad som står för det mest betydelsefulla bidraget, då Tyskland representerar cirka 80% av alla Episealer®beställningar under kvartalet.” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. 

Tredje kvartalet 2019 jämfört med 2018, koncernen

 • Bruttoorderingången ökade med 93% till 1,4 MSEK (0,7)
 • Orderstocken uppgick till 1,5 MSEK (0,6)
 • 60% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet till 56 (35)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK (1,0), en ökning med 13% jämfört med fg år
 • Periodens resultat uppgick till -17,5 MSEK (-12,9), de ökade kostnaderna under kvartalet beror på koncernens arbete med IDE-studien i USA
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,42)

Första nio månaderna 2019 jämfört med 2018, koncernen

 • Bruttoorderingången ökade med 51% till 4,0 MSEK (2,7)
 • 23% ökning av antalet godkända Episealer®-order under kvartalet till 139 (113)
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3,6 MSEK (2,9), en ökning med 20% jämfört med fg år
 • Periodens resultat uppgick till -51,1 MSEK (-42,5), de ökade kostnaderna under de första nio månaderna beror på koncernens arbete med IDE-studien i USA
 • Resultat per aktie uppgick till -0,86 SEK (-1,23)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Episurf Medical ingick sitt första strategiska partnerskap avseende AI-baserad bildteknik
 • Knäimplantatet Episealer® godkändes för försäljning i Italien
 • Episurf Medical meddelade att bolaget nått nya milstolpar i dess patientpopulation
 • Episurf nådde ny milstolpe om 600 implantat
 • Klinisk data för Episealer® accepterades för podium presentation vid europeisk vetenskaplig kongress
 • Klinisk data för Episealer® accepterades för podium presentation vid tysk vetenskaplig kongress
 • Klinisk data för Episealer® accepterades för presentation vid två tyska vetenskapliga kongresser
 • Episurf Medical fick nya patent beviljade i Europa, USA och Kanada

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Dr Kevin D. Plancher utseddes till huvudprövare för Episurfs IDE-studie för Episealer®
 • Episurf Medical fick ett nytt patent beviljat i USA, Europa och Storbritannien

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 700 37 48 95
Email: veronica.wallin@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 25 oktober 2019.

Taggar: