EPIC-Knee-studien nu tillgänglig via ClinicalTrials.gov

Report this content

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar att bolagets kliniska studie EPIC-Knee: Episealer® Knee System IDE Clinical Study nu har publicerats på ClinicalTrials.gov, världens största databas för kliniska studier. En sammanfattning av studiedesignen och utfallsmått återfinns genom länken nedan:

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04000659?term=episurf&rank=1

Studien är en randomiserad, kontrollerad studie med 180 patienter. Webbsidan kommer uppdateras kontinuerligt allt eftersom studien fortskrider.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: