Episealer®-operation planerad i Frankrike

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att en operation med implantatteknologin Episealer® kommer genomföras i Frankrike under de kommande veckorna. Operationen är en fotledsoperation där det nya implantatet Episealer® Talus kommer användas.
Vi har arbete framför oss i den franska marknaden, men det är glädjande att redan nu se att ortopeder är intresserade av vår teknologi, i detta för oss nya land,” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.


För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: