Episealer®-operation planerad i Polen

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att en operation med knäimplantatet Episealer® kommer genomföras i Polen under de kommande veckorna.

”Vi lägger nu till Polen bland de marknader där operationer sker med Episealer®-implantatet. Till historien hör att en av de första Episealer®-operationerna någonsin genomfördes i Polen, men detta är den första sedan vi beslutat om att fortsätta vår expansion mot bakgrund av kliniska framgångar. I tillägg till Polen har vi lagt till Italien och Asien under 2020, vilket reflekterar att vi verkställer vår strategi. Vi har nyligen utsett en ansvarig för distributörsmarknader, och vi fortsätter vår satsning, samtidigt som de kliniska programmen löper på väl” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: