• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Episealer®-presentation vid den 20:e ESSKA-kongressen, 27–29 april i Paris, Frankrike

Episealer®-presentation vid den 20:e ESSKA-kongressen, 27–29 april i Paris, Frankrike

Report this content

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) deltar vid den 20:e ESSKA-kongressen, som arrangeras den 27–29 april i Paris, Frankrike. Vid kongressen kommer en vetenskaplig presentation med fokus på bolagets teknologier Episealer® knä och Episealer® Talus hållas av prof. Niek van Dijk och prof. Peter Verdonk. Presentationen, med titeln “Personalised joint resurfacing – treatment of (osteo-)chondral lesions in the knee and ankle” hålls onsdagen den 27 april kl 13.00.

ESSKA är European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy. Dess mål är att föra samman ortopedkirurger, kliniker och forskare i Europa, tillsammans med deras olika organisationer. ESSKA-kongressen hålls vartannat år.

ESSKA-kongressen 2022 är antagligen vårt största och viktigaste möte under 2022. Vi är väldigt glada över att kunna träffa våra kunder på detta sätt igen, och vi kunde inte ha önskat oss ett bättre sätt att presentera Episealer®-teknologin än genom den presentation som hålls av prof. Van Dijk och prof. Verdonk”, kommenterar Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: