Episealer®-publikation tillgänglig online

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att publikationen med titeln “Patient specific metal implants for focal chondral and osteochondral lesions in the knee – Excellent clinical results at 2 years”, från en europeisk multicenterstudie med 24 månaders uppföljning av 80 patienter som behandlats med knäimplantatet Episealer®, och godkänd för publicering i den vetenskapliga tidskriften Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA), nu finns tillgänglig online. Länk till publikationen: https://rdcu.be/b8fin

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: