Episealer®-publikation tillgänglig online

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq EPIS B) meddelar idag att publikationen Patient-specific implants for focal cartilage lesions in the knee: implant survivorship analysis up to seven years post-implantation, av L. Ryd, K. Flodström and M. T. Manley, som fokuserar på överlevnadsdata för 682 Episealer® knäimplantat, implanterade mellan 2012 och 2020, och som har accepterats för publicering i den expertgranskade (peer-reviewed) vetenskapliga tidskriften Surgical Technology International, nu finns tillgänglig online.

Länk till publikationen: http://surgicaltechnology.com/OpenAccess/1384-Ryd-OS-FINAL-cr.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Taggar: