Episurf Medical anställer Stephen Caswell som chef för Global Sales OUS

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag anställningen av Stephen Caswell som försäljningschef, OUS. I denna roll kommer Stephen att definiera och genomföra den strategiska försäljningsstrategin för Episurfs marknader utanför USA och Kanada, i nära samarbete med bolagets direkta försäljningsorganisation och indirekta försäljningspartners för att accelerera tillväxten. Detta säkerställer att fler patienter i detta bortprioriterade segment kan dra nytta av en patientspecifik behandlingsplattform för att minska smärta och maximera funktionalitet. Stephen kommer att ha specifikt fokus på att driva affärsacceleration, marknadsutveckling och varumärkespositionering inom de internationella marknaderna.

Stephen har tillbringat de senaste 7 åren hos Strykers Joint Replacement-division i olika roller som täcker direktförsäljning, försäljningsledning och marknadsföring av MAKO Robotics. Stephen har arbetat både mot den offentliga såväl som den privata sektorn, och senast hade han titeln Commercial Director of Strategic Capabilities. I sin roll med Mako Robotics fokuserade Stephen på marknadsföring av patientspecifika 3D-planeringsverktyg för knäproteser.

Innan Stryker var Steve anställd som registrerad sjukgymnast i 11 år och arbetade i både den offentliga och privata sektorn. Inom detta segment byggde Stephen upp ett bolag som han senare sålde. Steve har en BSc First Class Hons-examen i fysioterapi, MSc Sports Medicine och en Executive MBA.

"Jag brinner otroligt mycket för detta bortprioriterad patientsegment" förklarar Stephen; "Med kombinationen av detaljerad 3D-planering och skaderapportering, patientspecifika implantat och 3D-printad patientspecifik instrumentering har vi en fantastisk möjlighet att utöka användningen av denna behandlingsplattform för att ge förbättrade resultat för denna högaktiva patientgrupp". Stephen fortsätter med att förklara att "när detta kombineras med de robusta kliniska data som företaget noggrant har samlat in, är vi väl placerade för att se betydande tillväxt på flera marknader".

"Jag är glad över att ha Stephen ombord för detta otroligt viktiga uppdrag. Förutom sin starka branscherfarenhet brinner Stephen verkligen för att hjälpa patienter, vilket syns i hans bakgrund från sjukgymnastik. Episurf förflyttar sig alltmer från forskning och utveckling mot den kommersiella fasen, och Stephen kommer att spela en viktig roll för att säkerställa att vi tar nästa steg”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 den 3 december 2021.

Taggar: