• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Episurf Medical erhåller CE-godkännande för Episealer® Talus och Talus Osteotomiguide

Episurf Medical erhåller CE-godkännande för Episealer® Talus och Talus Osteotomiguide

Report this content

Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar att bolaget idag har erhållit CE-godkännande för Episealer® Talus och Talus Osteotomiguide.

Episealer® Talus är en implantatteknologi avsedd för brosk- och benskador på språngbenet (talus) i fotleden. Talus Osteotomiguide är en individanpassad osteotomiguide avsedd att hjälpa kirurger att hitta rätt position och sågdjup vid osteotomi av mediala malleolen.

”Vi har sett fram emot detta och är enormt glada att CE-godkännandet äntligen är på plats. Det är fantastiskt att vi nu erbjuder vår implantatteknologi inte bara för knän utan även för dessa svårbehandlade fotledsskador. Det är självklart också en betydande kommersiell möjlighet för oss. Vi har nu tre kommersiella ben; knäled, fotled och bildteknologi” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Det finns en stor efterfrågan av detta implantat, då det finns få alternativ för skador i fotleden. I många fall tvingas patienter med dessa skador genomgå steloperation av leden. Det känns fantastiskt att äntligen kunna erbjuda vår lösning. Detta är ett exempel på att Episurfs teknologi i princip kan appliceras på alla leder” säger Leif Ryd, Senior Medical Advisor, Episurf Medical. 

Talus

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 11.40 den 8 januari 2020.

Taggar: