Episurf Medical ger covid-19 relaterad affärsuppdatering

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) ger idag en uppdatering om affärsaktiviteten under de första nio månaderna 2021 i ljuset av påverkan från den pågående pandemin. Bolaget konkluderar att resultat före skatt och likviditet för det tredje kvartalet 2021 är i linje med förväntningarna, samtidigt som covid-19 har haft påverkan på nettoomsättning och bruttoorderingång.

”I år har det varit uppenbart för oss att potentiella patienter och ortopeder använde sommarmånaderna för semester och resor, då dessa aktiviteter har skjutits upp under en lång tid. Människor var också osäkra på vilka covid-19 relaterade restriktioner som kommer gälla för resterande del av 2021, varför människor såg till att ta semester sommaren 2021. Detta har haft negativ påverkan på operationsfrekvensen, speciellt under augusti 2021. Under 2020 var det andra kvartalet vårat svagaste kvartal, efter utbrottet av covid-19. Då restriktionerna lättade under det tredje kvartalet, slutade kvartal 3 som det starkaste under 2020. För 2021 ser tredje kvartalet ut att bli det svagaste, givet effekterna som beskrivs ovan. Uppsummerat skapar detta en situation med utmanande jämförelsetal mellan kvartal 3 2021 och kvartal 3 2020 (nettoomsättningen +/- 0%, samtidigt som nettoomsättningen under årets nio första månader ökat med 46% jämfört med motsvarande period 2020).

Utan tvekan har pandemin varit utmanande för den ortopediska sektorn. För mindre bolag likt oss själva, vilka delvis är inom experimentell elektiv kirurgi, har det varit en tuff period. Likväl anser vi att vi har byggt ett mycket starkare bolag under de senaste 18 månaderna, med en betydligt starkare klinisk och regulatorisk grund. Vi har en utökad kundbas, och vi har genererat stort intresse bland ortopeder globalt via webinar och andra marknadsföringsaktiviteter. Vi har också använt tiden till att utveckla nya produkter, och det är mycket spännande att vi nu har två 510(k)-produkter i pipeline för den amerikanska marknaden, i tillägg till den pågående studien EPIC-knee. Allt som allt är vi väl förberedda för nästa fas,” säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

Resultat före skatt för kvartal 3 kommer uppgå till ca SEK -15,9m (-15,4), och likviditeten vid utgången av kvartal 3 uppgick till SEK 103.8m (106,6). Siffrorna är preliminära och oreviderade.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18.30 den 14 oktober 2021.

Taggar: