• news.cision.com/
  • Episurf/
  • Episurf Medical ger covid-19 relaterad uppdatering i samband med investerarkonferens

Episurf Medical ger covid-19 relaterad uppdatering i samband med investerarkonferens

Report this content

Episurf Medical (Nasdaq: EPISB) ger idag en uppdatering avseende affärsaktiviteten under det första kvartalet 2021 i ljuset av påverkan från den pågående pandemin. När bolaget presenterade rapporten för det fjärde kvartalet 2020, den 19 februari, indikerade bolaget en mycket låg affärsaktivitet som ett resultat av pandemirelaterade restriktioner. Trots detta kan bolaget nu rapportera en tvåsiffrig tillväxt i bruttoorderingång under det första kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal 2020. Vidare har bolaget erfarit 45% tillväxt i antalet aktiva kunder under kvartalet.

”Det är självklart utmanande tider, men vi fortsätter att ta rätt steg i vår tidiga kommersialisering i Europa, och om något, så är utvecklingen något bättre än förväntat under det första kvartalet 2021, trots de svåra förhållanden som råder i våra marknader genom covid-19 relaterade restriktioner. Jag är särskilt glad över den starka tillväxten i antalet aktiva kunder, då etablerandet av en stor kundbas globalt av återkommande kunder är en grundläggande del av vår strategi”, säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical.

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 09.45 den 24 mars 2021.

Taggar: